ผู้แทนจาก UNDP เข้าพบนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและผู้บริหาร THAI CG FUNDS หารือความร่วมมือสนับสนุนกองทุนธรรมาภิบาลไทยสู่ระดับโลก
Feb 5 , 2018
อีกก้าวสำคัญของตลาดหุ้นไทย กองทุนธรรมาภิบาล
Feb 16 , 2018

ประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นและ 11 ผู้บริหารกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยเข้าพบป๋าเปรม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ และนางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ได้นำผู้บริหาร 11 บลจ. ที่จัดตั้งกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Thai CG Funds) เข้าพบพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เพื่อรายงานถึงการจัดตั้งกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG) ร่วมกัน นางวรวรรณ กล่าวรายงานความคืบหน้าของกองทุนรวม THAI CG ว่า 11 บลจ. ได้เลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลที่ดี และเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน และกองทุนจะนำรายได้จากการจัดการกองทุน 40% ไปสนับสนุนโครงการที่ต่อต้านคอร์รัปชัน และโครงการที่สนับสนุนตลาดทุนให้มีธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นครั้งแรกในโลกที่บริษัทจัดการลงทุนได้ร่วมมือกันก่อตั้งกองทุนรวมประเภทนี้ร่วมกัน โดยการลงทุนดังกล่าวจัดเป็นการลงทุนที่เรียกว่าเป็น Impact Investing หรือกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้น จนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ UNDP (สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ)ได้ขอนำไปเป็นต้นแบบให้กับนานาประเทศ นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) กล่าวว่า กองทุนรวมอยู่ในภาคตลาดทุน แม้จะเป็นภาคธุรกิจ แต่อยากจะมีส่วนร่วมในการ “ลงมือทำ” โดยที่ไม่ไปรบกวนภาครัฐ เราอยากให้สังคมเห็นว่า ทุกคนมีส่วน มีหน้าที่ ในการทำเพื่อส่วนรวม ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชัน โดยไม่ต้องรอให้รัฐบาลมาขอให้ทำเพราะคนทุกคนสามารถเริ่มทำเองได้ตามกำลังของตน นางวรวรรณ กล่าวด้วยว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร 11 กองทุนในการช่วยกันทำความดี ทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นโดยสมัครใจ และเห็นว่าปัญหาใหญ่ของประเทศไทยคือการไม่เข้าใจคำว่าธรรมาภิบาลต้องทำอย่างไรกับปัญหาเรื่องคอร์รัปชันที่มีแทบทุกภาคส่วน ท่านดีใจและมีความสุขใจมากที่พวกเราเริ่มต้นลงมือทำ เพื่อสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง พร้อมกับอยากจะเห็นผลจากสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำ ถ้าเกิดผลเร็ว ท่านก็จะทันได้เห็นและมีส่วนร่วมชื่นชมในความสำเร็จ