icons8-cookie-100 (1)

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

                     สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (“สมาคม”) อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์
              ของสมาคมเพื่อจำแนกท่านออกจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้สมาคมสามารถดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บ
              ไซต์ให้ท่านได้และช่วยให้สมาคมสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้อีกด้วย
                     คุกกี้คืออะไร

                     คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่สมาคม เก็บไว้บนเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อม
              ต่ออินเตอร์เน็ตเช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่านหรือบนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและ
              การตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานะการข้าใช้งานในปัจจุบัน ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ เพื่อให้
              ท่านสามารถใช้บริการที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง

                     คุกกี้มีข้อมูลที่ถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับ
              การตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านต้องการทำเช่นนี้ โปรดดูที่เมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน
                     ประเภทของคุกกี้ที่สมาคมใช้


                     ● คุกกี้ที่จำเป็นต้องใช้ (Strictly Necessary cookies) : คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถ
              ปิดการใช้งานในระบบของเราได้ และโดยปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอบริการของคุณ
              เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณทำการบล็อก หรือ
              เตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่นั่นอาจทำให้บางส่วนของไซต์ไม่สามารถทำงานได้

                     ● คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytic/Performance cookie) : คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการนับจำนวนและ
              ที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเราได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับ
              ความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน
              จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน เราจะไม่ทราบว่าคุณเข้าชมไซต์ของเราเมื่อใด

                     ● คุกกี้เกี่ยวกับการทำงาน (Functional cookies) : คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการทำงานของไซต์และการปรับแต่งไซต์ให้เหมาะ
              กับผู้ใช้ เช่น วิดีโอและการสนทนาสด คุกกี้เหล่านั้นอาจได้รับการกำหนดโดยเราหรือผู้ให้บริการจากบริษัทอื่นที่เราได้เพิ่มบริการของ
              พวกเขาลงในหน้าเพจ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน ฟังก์ชันบางอย่างของไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

                     ● คุกกี้ของบุคคลภายนอก (Third-Party Cookies) : คุกกี้ที่ติดตั้งโดยโดเมนอื่นที่นอกเหนือจากของเว็บไซต์ของสมาคม
              ที่ท่านเข้าใช้งานอยู่ และสมาคมไม่สามารถควบคุมคุกกี้เหล่านี้ได้ ถ้าท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่งและมีการสร้างคุกกี้ผ่านเว็บไซต์นั้น
              นี่คือคุกกี้ของบุคคลที่สาม คุกกี้เหล่านี้อาจถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของการบริการที่สมาคมใส่เข้าไปในเว็บไซต์ของ
              สมาคม ท่านอาจตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อจำกัดการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน
                     การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

                     คุณสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของคุณ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วน
              ตัวของคุณ เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ
              ด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของสมาคมได้อย่างมี
              ประสิทธิภาพ
                     การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

                     นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
              เกี่ยวข้อง