จะเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ได้อย่างไร
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้ตลอดเวลา โดยการกดที่ไอคอน “AIMC” บนหน้าเว็บไซต์ จากนั้นจึงเลื่อนปุ่ม เพื่อเลือก “เปิด” หรือ “ปิด” การตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภท โดยคุณอาจต้อง refresh หน้าจออีกครั้ง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของคุณทำงาน
นอกจากนี้ เว็บเบราวเซอร์ส่วนใหญ่ยอมให้คุณควบคุมคุกกี้ส่วนใหญ่ผ่านการกำหนดค่าที่เว็บเบราเซอร์เอง หากคุณต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้หรือวิธีการดูการกำหนดค่าคุกกี้ สามารถดูได้ที่ www.aboutcookies.or หรือ www.allaboutcookies.org
ค้นหาวิธีการจัดการคุกกี้ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ได้จากลิงก์เหล่านี้
     • Google Chrome
     • Microsoft Edge
     • Mozilla Firefox
     • Microsoft Internet Explorer
     • Opera
     • Apple Safari
สำหรับเบราว์เซอร์อื่น สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเบราว์เซอร์นั้น