ทำความรู้จัก CG Fund กองทุนรวมธรรมาภิบาล
Jul 23 , 2017
หลักเกณฑ์การลงทุน
Aug 23 , 2017

เพราะเราเชื่อว่า คุณธรรม นำมาซึ่งกำไร ในระยะยาว!!

รู้จักคำว่า CG กันไหมครับ? CG ย่อมาจาก Corporate Governance หรือแปลเป็นไทยก็คือ การมีธรรมาภิบาล หรือ บรรษัทภิบาล … ยังยากไปใช่ไหมครับ? งั้นขยายความก็คือ การบริหารจัดการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน และลูกค้า พอดูจากคำนิยาม ผมเชื่อว่า นักลงทุนทุกคนเห็นตรงกัน 100% ครับว่า ถ้าเราสามารถหาบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ CG อย่างชัดเจน บริษัทนั้นจะเป็นบริษัทที่น่าลงทุน เพราะสร้างเหตุ ปัจจัย ที่พร้อมจะทำให้บริษัทโตไปอย่างยั่งยืน ในฝั่งของ บลจ. หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมี CG ที่ดีมาโดยตลอดนะครับ ล่าสุดจึงได้มีการรวมตัวของ 11 บลจ.

ในการร่วมประกาศเจตนารมณ์จัดตั้ง “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” (CG Fund) ครั้งแรกในประเทศไทย โดยวิธีการก็คือ เหล่า บลจ. ต่างๆ จะจัดตั้งกองทุนที่มีนโยบายและสไตล์การลงทุนที่หลากหลาย และจะแบ่งรายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ซึ่งคิดเป็น 40% ไปสนับสนุนกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน และ การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย ที่สำคัญ มันคือการขับเคลื่อนโดยความร่วมมือของประชาชน ทั้งนี้ ผลกำไรจากการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นกำไรส่วนต่างจากการขาย หรือเงินปันผล (หากมี) ก็ยังจ่ายแก่นักลงทุนเหมือนเดิมนะครับ แล้วใช้เกณฑ์อะไรมาวัดว่า บริษัทที่ลงทุน มี CG ที่ดี? ตัวคัดกรองแรกของกองทุน CG ก็คือ จะพิจารณาลงทุนเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่ผ่านการประเมินด้านธรรมาภิบาล ตามนี้ครับ

1. จะต้องมี CG Rating 4 ดาวขึ้นไป จากสถาบัน IOD จากการสำรวจในปี 2016 (มีทั้งหมด 275 บริษัท)
2. ผ่านการรับรองจาก CAC (Thai IOD) (มีทั้งหมด 120 บริษัท)
นักลงทุนอย่างเราๆ ลงทุนใน CG Fund แล้วจะได้อะไร?

ก่อนถามว่าได้อะไร ผมขอบอกคุณอีกด้านแล้วกันครับ ว่าถ้าเราลงทุนใน CG Fund แล้วจะได้ให้อะไรกับสังคมไทย นั่นก็คือ เม็ดเงินที่ลงทุนในกองทุน CG Fund จะช่วยสนับสนุนบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ก็จะเป็นเหมือนกับว่ามีกลไกทางตลาดในการกระตุ้นให้เหล่าบริษัทต่างๆ เร่งปรับตัวให้บริษัทของตนเองมีธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น ผู้บริหารก็จะตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาว สำหรับสิ่งที่นักลงทุนจะได้รับ สำหรับความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ ผมเชื่อสนิทใจว่า บริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี แปลว่ามีคุณธรรมในการทำธุรกิจ ซึ่งเจ้าความดีนี่ ยังไงก็ต้องส่งผลดีไม่ช้าก็เร็ว และเป็นหนทางในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนระยะยาว และยั่งยืนทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ภายในไตรมาส 3 นี้ เราจะเริ่มเห็นเหล่า บลจ. เสนอขายกองทุนธรรมาภิบาลไทยกันแล้ว นักลงทุนสามารถเลือกสไตล์การบริหารที่ใช่ ภายใต้ Concept กองทุนหุ้น ที่มีธรรมาภิบาลดี เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนกันได้เลยนะครับ

ตามติดข่าวสารจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างๆได้ที่
>>> http://www.cgfundthailand.com