Feb 13 , 2019

รายงานสรุปความคืบหน้าของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Funds) 12 กุมภาพันธ์ 2562

1.มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย             มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 คิดเป็นมูลค่ารวม 5,944 ล้านบาท ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย […]
Feb 16 , 2018

กองทุนอะไร? ซื้อแล้ว “สร้างสรรสังคม”

การจะเลือกกองทุนที่ดี ต้องอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัย 2 อย่างด้วยกันคือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เชิงปริมาณนั้น เราสามารถดูได้จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง หรือหาอ่านข้อมูลจาก Fund FactSheet ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนั้น เราจำเป็นต้องเลือก บริษัทที่มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีธรรมาภิบาลที่ดี แต่นักลงทุนอย่างเราจะไปรู้เรื่องแบบนี้ก็คงยาก?
Feb 16 , 2018

กองทุนดี๊ดี | ดีต่อใจ กำไรก็ได้

…25% หรือกว่า 1 ใน 4 คือสัดส่วนมูลค่า “การลงทุนอย่างยั่งยืน” (Sustainable and Responsible Investing: SRI) เมื่อเทียบกับมูลค่าการลงทุนทั่วโลก ในปี 2559
Feb 16 , 2018

อีกก้าวสำคัญของตลาดหุ้นไทย กองทุนธรรมาภิบาล

"กองทุน CG Fund คัดเลือกหุ้นจากบริษัทที่ดีและมีธรรมาภิบาล" นอกจากจะได้ลงทุนเพื่อมีโอกาศได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแล้ว ยังได้บุญอีกด้วย