โครงการ CAC for SMEs
Nov 13 , 2018
รายงานสรุปความคืบหน้าของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Funds) 12 กุมภาพันธ์ 2562
Feb 13 , 2019

โครงการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันในห้องเรียน (Corrupt the Game)

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนธรรมาภิบาลไทย ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 

โครงการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันในห้องเรียน (Corrupt the Game)

 

บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันในห้องเรียน (Corrupt the Game) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนธรรมาภิบาลไทยเป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาท เบิกจ่ายเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 เพื่อสร้างเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันที่สะท้อนผลกระทบผ่านประสบการณ์ผู้เล่นในห้องเรียน

นับตั้งแต่ได้รับการสนับสนุน โครงการได้ดำเนินการพัฒนาเกมให้เข้ากับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในห้องเรียนของโรงเรียน ซึ่งรองรับทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac OS โดยแบ่งเป็นตอนย่อย 10 ตอน ระยะเวลาแต่ละตอนไม่เกิน 20-25 นาที ในแต่ละตอนจะมีคำถามจำลองว่าหากเกิดเหตุการคอร์รัปชันในชีวิตจริงนักเรียนจะทำอย่างไร และให้นักเรียนร่วมกันตอบท้ายคาบเรียน

แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป คือ ร่วมมือกับ EdWINGS ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เชี่ยวชาญการนำนวัตกรรมเข้าไปใช้ในสถานศึกษาในการพัฒนาคู่มือครูเพื่อช่วยติดตั้ง แนะนำวิธีเล่น และประเมินผล สร้างตัวช่วยการวัดผลจากการเล่นเกมโดยปรับเทียบกับการวัดผลและพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน และสร้างกระบวนการวัดผลก่อนและหลังการเล่นเกมของผู้เรียน