เร่งผลักดันตั้งกองทุนธรรมาภิบาลไทย คาดเปิดขายกลางปีนี้
Feb 27 , 2017
14บลจ.ตั้งกองทุนธรรมาภิบาล ตลท.เปิดกระดานหุ้นสตาร์ทอัพ
Feb 28 , 2017

ครั้งแรกของโลก! อุตสาหกรรมกองทุนร่วมต้านโกง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 13 แห่งร่วมจัดตั้ง "กองทุนธรรมาภิบาลไทย" ไม่ลงทุนบริษัทคอร์รัปชั่น นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าวว่า ในขณะนี้มี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) 13 แห่งที่พร้อมจะจัดตั้งกองทุนธรรมาภิบาลไทย ที่จะลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับกิจการที่ดีเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะเปิดขายได้ภายในกลางปีนี้