กองทุนดี๊ดี | ดีต่อใจ กำไรก็ได้
Feb 16 , 2018
กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG Funds) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น CAC SME Certification มุ่งสร้างสังคมที่ดีควบคู่ผลตอบแทนการลงทุน
Jun 7 , 2018

กองทุนอะไร? ซื้อแล้ว “สร้างสรรสังคม”

การจะเลือกกองทุนที่ดี ต้องอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัย 2 อย่างด้วยกันคือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณนั้น เราสามารถดูได้จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง หรือหาอ่านข้อมูลจาก Fund FactSheet

ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนั้น เราจำเป็นต้องเลือก บริษัทที่มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีธรรมาภิบาลที่ดี แต่นักลงทุนอย่างเราจะไปรู้เรื่องแบบนี้ก็คงยาก?

ข่าวดีคือ ปัจจุบันมีกองทุนที่เรียกว่า #กองทุนรวมธรรมาภิบาล ให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนถึง 11 กองทุนในไทย มีกองทุนจาก บลจ. อะไรบ้าง สิ่งนี้ดีงาม และช่วยสร้างสรรสังคมได้อย่างไร มาติดตามกันในการ์ตูนได้เลย