1_600

เกี่ยวกับ CG fund

ครั้งแรกและครั้งสำคัญกับการรวมตัวของอุตสาหกรรมกองทุนรวม กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 11 แห่ง ที่รวมตัวกันจัดตั้งกองทุน
ธรรมาภิบาล ที่แรกในประเทศไทย


ซึ่งจะช่วยกันทำให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยหันมาตระหนักถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ลงทุนที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำประเทศไปสู่ความยั่งยืนควบคู่ไปกับผลตอบแทนจากการลงทุน


...อ่านต่อ...

2_600
 

หลักเกณฑ์การลงทุน


การคัดเลือกบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ใช้แนวทางการจัดอันดับการมีธรรมา
ภิบาล ที่ดีของ IOD และการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมการต่อต้านคอรัปชั่น CAC บริษัทที่อยู่ในลิสท์รายชื่อ Thai IOD (CGR) Rating 4 ดาวขึ้นไปและได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมภาคปฎิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านคอรัปชั่น หรือ Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)


...อ่านต่อ...

3_600

และเป็นครั้งแรกที่อุตสาหกรรมรวมตัวกันจัดสรรค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุน 40% บริจาคให้องค์กรต่อต้าน corruption


นำ 40% ของค่าธรรมเนียมไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและการปฏิบัติตามธรรรมาภิบาลที่ดี โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเงินเป็นผู้พิจารณา


...อ่านต่อ...

งานเปิดตัวกองทุนธรรมาภิบาลไทย

 CG fund 

ข่าวสารและกิจกรรม

Feb 9 , 2018

ประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นและ 11 ผู้บริหารกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยเข้าพบป๋าเปรม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ และนางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
Feb 5 , 2018

ผู้แทนจาก UNDP เข้าพบนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและผู้บริหาร THAI CG FUNDS หารือความร่วมมือสนับสนุนกองทุนธรรมาภิบาลไทยสู่ระดับโลก

ผู้แทน UNDP เข้าพบนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและผู้บริหารกองทุนรวม
Feb 28 , 2017

ตลาดทุนรวมพลังภาคสังคม ลุยซื้อหุ้นกำกับกิจการดี-ต้านโกง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมประกาศเจตนารมณ์ รวมพลัง ภาคตลาดทุน ตลาดเงิน ร่วมก่อตั้ง “โครงการกองทุนเพื่อการพัฒนาธรรมาภิบาล

บทความที่เกี่ยวข้อง

Feb 16 , 2018

กองทุนอะไร? ซื้อแล้ว “สร้างสรรสังคม”

การจะเลือกกองทุนที่ดี ต้องอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัย 2 อย่างด้วยกันคือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เชิงปริมาณนั้น เราสามารถดูได้จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง หรือหาอ่านข้อมูลจาก Fund FactSheet ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนั้น เราจำเป็นต้องเลือก บริษัทที่มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีธรรมาภิบาลที่ดี แต่นักลงทุนอย่างเราจะไปรู้เรื่องแบบนี้ก็คงยาก?
Feb 16 , 2018

กองทุนดี๊ดี | ดีต่อใจ กำไรก็ได้

…25% หรือกว่า 1 ใน 4 คือสัดส่วนมูลค่า “การลงทุนอย่างยั่งยืน” (Sustainable and Responsible Investing: SRI) เมื่อเทียบกับมูลค่าการลงทุนทั่วโลก ในปี 2559