1_600

เกี่ยวกับ CG fund

ครั้งแรกและครั้งสำคัญกับการรวมตัวของอุตสาหกรรมกองทุนรวม กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 11 แห่ง ที่รวมตัวกันจัดตั้งกองทุน
ธรรมาภิบาล ที่แรกในประเทศไทย


ซึ่งจะช่วยกันทำให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยหันมาตระหนักถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ลงทุนที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำประเทศไปสู่ความยั่งยืนควบคู่ไปกับผลตอบแทนจากการลงทุน


...อ่านต่อ...

2_600
 

หลักเกณฑ์การลงทุน


การคัดเลือกบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ใช้แนวทางการจัดอันดับการมีธรรมา
ภิบาล ที่ดีของ IOD และการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมการต่อต้านคอรัปชั่น CAC บริษัทที่อยู่ในลิสท์รายชื่อ Thai IOD (CGR) Rating 4 ดาวขึ้นไปและได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมภาคปฎิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านคอรัปชั่น หรือ Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)


...อ่านต่อ...

3_600

และเป็นครั้งแรกที่อุตสาหกรรมรวมตัวกันจัดสรรค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุน 40% บริจาคให้องค์กรต่อต้าน corruption


นำ 40% ของค่าธรรมเนียมไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและการปฏิบัติตามธรรรมาภิบาลที่ดี โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเงินเป็นผู้พิจารณา


...อ่านต่อ...

งานเปิดตัวกองทุนธรรมาภิบาลไทย

 CG fund 

ข่าวสารและกิจกรรม

Feb 28 , 2017

ตลาดทุนรวมพลังภาคสังคม ลุยซื้อหุ้นกำกับกิจการดี-ต้านโกง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมประกาศเจตนารมณ์ รวมพลัง ภาคตลาดทุน ตลาดเงิน ร่วมก่อตั้ง “โครงการกองทุนเพื่อการพัฒนาธรรมาภิบาล
Feb 28 , 2017

14บลจ.ตั้งกองทุนธรรมาภิบาล ตลท.เปิดกระดานหุ้นสตาร์ทอัพ

14 บลจ.ตั้งโครงการ “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” ตัดเงินค่าฟี 40% บริจาคองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ตลท. เผยเตรียมเปิดกระดานเทรดสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี แยกจาก SET และ mai
Feb 27 , 2017

ครั้งแรกของโลก! อุตสาหกรรมกองทุนร่วมต้านโกง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 13 แห่งร่วมจัดตั้ง "กองทุนธรรมาภิบาลไทย" ไม่ลงทุนบริษัทคอร์รัปชั่น นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Sep 8 , 2017

ให้เงินทองเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยกองทุนรวมธรรมาภิบาล

โอกาสและตัวเลือกของคนไทย ที่จะได้ลงทุนในกองทุนรวมที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว กำลังจะมีเพิ่มขึ้น
Aug 25 , 2017

ธรรมาภิบาลกับโซเชียลมีเดีย พลังเงียบแรงกดดันทางสังคม

โซเชียลมีเดียจะกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการยกระดับจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสังคม